Kickball Fundraising Tournament

Alla det är uppnåeligt att köpa prisreduktionsläkemedel hjälp för nedsatt penis från apoteket Houston på fastigheten under snabbt … Ja, du har rätt att fortsätta att dra fördel av få. Min syster köpte där generisk och modellmedicin online utan recept. Rädsla för fysiskt beroende tills drogen inte är nödvändiga Män psykologiskt beroende kan utvecklas, så experter rekommenderar inte att dricka Cialis alltför ofta https://silaic.com/kop.html Det finns fall när Cialis hjälper inte, män enligt uppgifter från tillverkare, detta händer bara i 1 fall av tusen .

You are invited to gather a team and participate in the first annual Dream Center Kickball Tournament on Sunday, July 23, 2017 from 2:00 -8:00 PM at Hawkeye Park in Monroeville.

  • Each team will field 10 players on the field and can have up to 15 players be part of your kicking lineup. There must be 4 female players on each team with 2 always on the field.

  • Team cost is $500 ($34-50 per player based on size of team). You will receive a t-shirt, lunch (hotdog, chips, and drink), and guaranteed 3 games (2 play in games and single elimination tournament).

  • 12 team maximum

You can complete the online registration form below. After you complete the registration form you will receive an email with further instructions of payment, team roster, rules, and game schedule. If you have any questions you can email info@pghdreamcenter.org or call 412-805-0227.